POZNAJ

Skarbonkę Lumaki

W sytuacji kiedy ciężko jest Ci odłożyć pieniądze na zabieg proponujemy naszą SKARBONKĘ -to możliwość bezprocentowego spłacania zabiegu w dogodnych ratach. Ustalamy termin za kilka miesięcy, a Pan/Pani co miesiąc wpłaca wybraną kwotę przedpłaty na poczet przyszłego zabiegu na konto Lumaki Studio.

Regulamin

  • minimalna kwota wpłaty to 200zł
  • kwotę każdorazowej wpłaty ustala klient/klientka
  • klient nie jest zobowiązany do wpłat każdego miesiąca, wybraną część opłaty za zabieg może uiścić zaraz po zabiegu
  • wpłaty można dokonywać nie częściej niż raz na miesiąc
  • cała wpłacona kwota zadatku jest bezzwrotna w wypadku rezygnacji z usługi lub niestawienia się na nią
  • termin można zmienić max 2 razy jeśli wykonawca zostanie powiadomiony o zmianie max 48h przed umówionym terminem
  • w przypadku zmiany terminu później niż 48h przed zabiegiem, zostanie pobrana opłata 100zł z kwoty już wpłaconej
  • w tytule przelewu zawsze musi być podane imię, nazwisko oraz data zabiegu